Od 12. do 16.dubna prožívali mladí lidé velikonoční svátky v prostředí DISU a jarní přírody.

Výběr z bohaté a intenzivní nabídky:

  • návštěvy lidí ve Fryštáku a Lukově, jarní práce v DISU a na Elišce
  • společná sederová večeře prostřená pro 70ti -členou rodinu
  • slavení památky poslední večeře
  • cesta s Ježíšem do Getseman a přespání na Elišce
  • křížová cesta na Ondřejovsku a slavení památky umučení Krista
  • noční bdění u Kristova hrobu
  • příprava na vigilii „verbum kešink“
  • oslava velké noci, „cesta světla“ a slavnost zmrtvýchvstání Páně
Velikonoce 2017 na DISU