Střapec, Lis a Koštvíkendové akce pro mládež, které jsou přednostně zaměřeny na potomky Starých pák, Mladých mamek a nejenom pro ně. Časově jsou rozprostřeny do celého roku.

Cena: 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 770,- Kč).

Přihlašování začíná vždy jeden měsíc před začátkem akce.