Image085

Na základě potřeb dorůstajících potomků Starých pák a Mladých mamek probíhá v roce 2005 jejich první víkendové setkání nazvané Střapec. Jde o akci seznamovací – navázání vzájemných vztahů, poodhalující vlastnosti jednotlivců, povahu, rezervy pomocí nejrůznějších her a praktik.

V roce 2007 probíhá první ročník akce zvané Lis. Jedná se o návaznost na Střapec, vychází opět z potřeb dorůstajících potomků Starých pák a Mladých mamek, avšak má odlišný charakter. Jedná se o akci duchovně formační.

Protože věkově omezené Střapce (14-18 let) neumožňovaly 18letým a starším dále se jich zúčastňovat, vznikl od roku 2010 víkend s názvem Košt, jakožto volné pokračování setkávání se starších mládežníků. Akce je duchovně relaxační.